Pohyb vzduchu

Jde o cirkulaci vzduchu, která je nutná v přípravnách i chladírnách masa.