Řezačka

Jedná se o stroj k rozmělnění masa a tukové tkáně. V masné výrobě je tento stroj nepostradatelný.