Skladovací ztráta

Termín pro hmotnostní úbytek vzniklý při skladování potravin. Teplota, vlhkost, proudění vzduchu nebo způsob balení potravin mohou skladovací ztrátu ovlivnit.