Stahování kůží

Jde o odstranění vepřové kůže a jejích zbytků z povrchu vybouraných částí masa nebo tukové tkáně.