Syrová šunka

Takto se označují druhy šunek tepelně neopracovaných, které se konzervují jiným způsobem jako je nakládání, uzení či sušení. Šunky rozlišujeme sušené vzduchem a šunky uzené.