Srstnatá zvěř

K srstnaté zvěři patří jelenovití (mají paroží), turovití (mají rohy), dále černá zvěř – prasatovití a nakonec zajícovití. Společným znakem je srts sestávající ze dvou vrstev – pesíku (svrchní krycí vrstva) a spodní vrstvy (podsada). Většina zvířat srst pravidelně obměňuje. Maso kožešinové zvěře (liška, kuna, psík mývalovitý) se nekonzumuje, mnoho dalších druhů srstnaté zvěře je chráněno Srstnatá zvěř má převážně libové maso s intenzivní chutí, zvlášť jedná-li se o mladé kusy.