Zvěř spárkatá, černá a nízká

Pojem spárkatá zvěř zahrnuje všechny lovné kopytníky. Jejich společným znakem jsou kopyta (spárky). Spárkatá zvěř je souhrnným označením pro jelenovité, turovité a pro černou zvěř. Vysoká a nízká zvěř jsou pojmy nesouvisející s výškou zvěře, souvisí s historií myslivosti. Jako vysoká zvěř se označují (nebo označovaly) kulinářsky vysoce ceněné druhy zvěře. K vysoké zvěři se dříve řadila veškerá spárkatá zvěř, ale i tetřevi. Srnčí zvěř se pokládala za nízkou zvěř spolu se zajíci a králíky