Jelenovití

K čeledi jelenovitých se řadí druhy divoké zvěře, jejichž samcům každý rok po shozu parohů narůstá nové paroží. Čeleď jelenovitých se zahrnuje k podřádu přežvýkavců, který patří k řádu sudokopytníků. Rozlišujeme různé podčeledě, nejvýznamnější jsou jeleni a jelenci, k nimž patří i los a sob polární. Jelenovití jsou býložraví, živí se bylinami, trávou, listy a kůrou dřevin, pupeny a větvičkami rostlin. Mezi jednotlivým druhy této čeledi jsou rozdíly ve výšce a hmotnosti. Srny a srnci dosahují výšky v kohoutku až 90cm, jeleni až 150cm. Dospělý los může dosáhnout výšky až 2 metry. Srnci váží jen 20-30kg, samci losa 300-450kg. Srnčí kýta má hmotnost 2kg, dančí 4,6kg a jelení 7,3kg. Kýta losího telete může vážit až 11,4kg.