Smrž tlustonohý

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od dubna do května. Smrž tlustonohý vytváří velké plodnice vysoké až 300mm. Klobouk je vysoký 60-100mm a široký 60-90mm. Má kulovitý až tupě kuželovitý tvar, na temeni je tupý nebo zašpičatělý. Žebra klobouku jsou zvlněná, s nepravidelnými okrouhlými nebo vícehrannými jamkami. Zbarvení klobouku je okrové, šedohnědé až hnědé. Třeň smrže tlustonohého je zpravidla kyjovitý, na bázi silně zduřelý. Tento druh hub roste poměrně vzácně, jednotlivě, na stinných místech v lesích a hájích. Vzhledem k velikosti plodnic a tvaru třeně je snadno určitelný.
zpět do Jedlé