Kačenka náprstkovitá mozkovitá

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od března do května. Od typické formy kačenky náprstkovité se tento druh liší hluboce žilnatým, mozkovitě utvářeným kloboukem. Kačenka náprstkovitá mozkovitá se podobá kačence české, která ale nemá mozkovitě zprohýbaný klobouk a v každém vřecku má jen 2-4 výtrusy. Kačenka náprstkovitá mozkovitá je u nás velmi vzácná.
zpět do Jedlé