Chřapáč pružný

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od července do října až listopadu. Chřapáč pružný vytváří plodnice vysoké až 100mm, výrazně rozdělené na klobouk a třeň. Klobouk je 20-40mm široký, se dvěma (někdy třemi) bočně zploštělými laloky. V mládí je klobouk sedlovitý, ve stáří nepravidelný, hladký nebo jen mírně zprohýbaný. Zbarvený je žlutookrově až šedohnědě. Třeň je válcovitého tvaru, na bázi většinou mírně rozšířený, často bočně smáčklý. Zbarvený je bělavě, krémově až okrově. Chřapáč pružný roste nepříliš hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se na vlhčích místech, zejména v listnatých, ale i v jehličnatých lesích.
zpět do Jedlé