Chřapáč jamkatý

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od května do října. Jedná se o nápadný druh s modrošedým, tmavošedým až černošedým kloboukem. Klobouk je široký 20-70mm a vysoký 50mm, složený ze dvou až tří nepravidelně sedlovitých laloků. Třeň je válcovitý nebo úzce kyjovitý, výrazně jamkatý a ostře žebernatý. Zbarvený je světle šedě až šedohnědě. Chřapáč jamkatý roste nepříliš hojně, jednotlivě nebo v menších skupinkách. Vyskytuje se na holé zemi zejména na kyselých půdách v listnatých, někdy i v jehličnatých lesích, často na otevřenějších místech. Může být zaměněn za vzácný chřapáč přilbovitý, který je ale menší, světle šedohnědý nebo světle hnědý s bělavým až okrovým třeněm. Záměna je možná také s chřapáčem bělonohým, který má tmavohnědý až černý, nepravidelně laločnatý klobouk a za čerstva bílý nežebernatý třeň.
zpět do Jedlé