Chřapáč kadeřavý

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od srpna do října. Chřapáč kadeřavý má plodnice vysoké 60-150mm. Klobouk je 20-50mm široký, velmi křehký. Je tvořený nepravidelně kadeřavými, tenkými laloky. Někdy je sedlovitý, zbarvený bělavě, krémově až světle okrově. Třeň je kyjovitý, žebrovitý, s nepravidelnými příhrádkami. Zbarvený je bělavé. Chřapáč kadeřavý roste v některých oblastech poměrně hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se v listnatých a smíšených lesích, na okrajích cest, zpravidla na vápenitých půdách nebo mezi zbytky rostlin.
zpět do Jedlé