Kořenitka nadmutá

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od května do října. Plodnice kořenitky nadmuté jsou 20-100mm široké a 2-4mm silné, rozložené, zprohýbané a poměrně křehké. Zbarvené jsou hnědě, červenohnědě, olivově hnědě až černohnědě, v mládí mají běložluté, plstnaté okraje. Spodní strana je zbarvená bělavě.Je na ní mnoho kořenovitých houbových vláken, kterými jsou houby připojené k substrátu. Kořenitka nadmutá roste nepříliš hojně na zemi v jehličnatých lesích, zejména ve vyšších polohách, nejčastěji se vyskytuje na spáleništích. V některých horských oblastech, především v místech, kde se pálí klestí, bývá dost častá. Podobné plodnice vytváří destice chřapáčová, nejsou však připojené k substrátu kořínky, ale krátkým, většinou v zemi ponořeným třeněm. Liší se také mikroskopicky
zpět do Jedlé