Řasnatka vosková

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od června do října. Plodnice řasnatou voskové jsou přisedlé, 30-100mm široké a 40mm vysoké. V mládí jsou téměř kulovité, s malým otvorem na temeni. Později jsou baňkovité až miskovité, velmi křehké, průsvitné. Zbarvené jsou žlutohnědě. Řasnatka vosková roste hojně, ve velkých skupinách nebo v hloučcích. Vyskytuje se na silně hnojených půdách, kompostech, zbytcích stohů slámy, v pařeništích a ve sklenících. Jedná se o jedlou houbu, která je však málo vydatná a prakticky bezvýznamná.
zpět do Jedlé