Řasnatka zední

zpět do Jedlé
Patří do skupiny vřeckovýtrusných, doba výskytu je od května do října. Řasnatka zední je tvarově i barevně velice proměnlivým druhem. Plodnice jsou široké 20-100mm, téměř přisedlé, miskovité, nakonec ploše rozložené a nepravidelně zprohýbané. Jsou voskovité, zbarvené okrově, světle hnědě až žlutohnědě. Na vnější straně jsou bělavé, na okraji nepravidelně zubaté až potrhané. Řasnatka zední roste velmi hojně, zpravidla jednotlivě. Vyskytuje se na holé zemi, zejména na vápencem bohatých ruderálních místech nebo na zdech jak v přírodě, tak v domech nebo ve sklenících. Jedná se o jedlou houbu, která je málo masitá a nemá proto téměř žádný praktický význam. Řasnatku zední lze s jistotou určit pouze mikroskopicky, je však nápadná výskytem na stanovištích ovlivněných člověkem.
zpět do Jedlé