Boltcovitka mozkovitá

zpět do Jedlé
Patří do skupiny stopkovýtrusných, nově rosolovkoidních hub. Doba výskytu je od května do listopadu. Boltcovitka mozkovitá je nápadná houby s tlustými plodnicemi, které jsou 40-150mm dlouhé a 2-5mm silné. Ve stáří mohou plodnice srůstat až do několikametrových pásů. Svrchní strana je šedohnědá, pásovaná, jsou na ní chlupy. Spodní strana je v mládí tmavě fialová, později fialově hnědá až hnědá, vrásčitá až žilnatá. Za vlhka je plodnice pružná až rosolovitá, za sucha je tvrdá a křehká. Boltcovitka mozkovitá roste na živém i odumřelém dřevě listnatých stromů, zejména jilmů a jasanů. V některých oblastech téměř chybí, jinde je zcela běžná – především v lužních lesích v oblasti teplomilné květeny. Jedná se o jedlou houbu, není však chutná a v kuchyni nemá žádný význam. Boltcovitka mozkovitá díky vzhledu a konzistenci není zaměnitelná za žádnou podobnou houbu.
zpět do Jedlé