Liška kadeřavá

zpět do Jedlé
Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od srpna do října. Klobouk lišky kadeřavé měří 15-50mm, je plochý, potom hluboce nálevkovitý, zvlněný. Zbarvený je žlutohnědě až šedohnědě. Hymenium je zpočátku hladké, potom radiálně vrásčité, šedé, poté béžově okrové. Třeň o rozměrech 20-60x3-8mm je válcovitý, ve stáří duty. Zbarvený je béžově až šedožlutě, na vrcholu žlutavě. Liška kadeřavá roste nepříliš vzácně jednotlivě, ve skupinách nebo v trsech. Vyskytuje se v listnatých lesích, především bukových. Na jednom třeni často vyrůstají 2-3 klobouky. Podobná je liška žlutavá, má však jednotlivě rostoucí plodnice s méně zvlněným okrajem klobouku, nebo liška nálevkovitá s dobře vyvinutými lištami a nakonec liška šedá s plodnicemi zbarvenými šedě. Všechny tři druhy lišek se liší i mikroskopicky.
zpět do Jedlé