Kyjanka purpurová

zpět do Jedlé
Plodnice kyjanky purpurové jsou 30-120mm vysoké a 1,5-5mm tlusté, nevětvené, válcovité, potom bočně smáčklé. Zbarvené jsou purpurově, šedě nebo hnědě purpurově, ve stáří až okrově hnědě. Na bázi jsou bíle pýřité. Kyjanka purpurová roste nepříliš hojně ve skupinách na zemi ve smrkovém lese a pod olšemi podél vodních toků, vyskytuje se zejména na vlhčích místech ve vyšších polohách. Od ostatních podobně zbarvených druhů se kyjanka purpurová liší především nevětvenými plodnicemi.
zpět do Jedlé