Kuřátečko popelavé

zpět do Jedlé
Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od září do října. Plodnice kuřátečka popelavého jsou 30-100mm vysoké, někdy s krátkým třeněm. Jsou bohatě rozvětvené v krátké, válcovité nebo zploštělé vrásčité větvičky s jednoduchými tupými špičkami. Zbarvení je světle až tmavě šedé, někdy s fialovým nádechem. Kuřátečko popelavé roste poměrně hojně na zemi v listnatých i jehličnatých lesích. Druhy rodu Clavulina se vyznačují téměř kulovitými hladkými výtrusy. Podobně zbarvené plodnice jako kuřátečko popelavé má kuřátečko hřebenité, které napadne parazitická houba.
zpět do Jedlé