Kuřátka horská

zpět do Jedlé
Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od srpna do října. Kuřátka horská jsou podobná kuřátků žlutým i sličným. Větvičky jsou oranžově žluté, na vrcholu s 1-2 ostrými špičkami stejně nebo tmavěji zabarvenými. Třeň je bělavý až nažloutlý. Kuřátka horská rostou poměrně vzácně, jednotlivě. Vyskytují se v jehličnatých i listnatých lesích v podhorských a horských polohách. S jistotou lze tento druh hub určit pouze mikroskopicky.
zpět do Jedlé