Lošák ryšavý

zpět do Jedlé
Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od července do listopadu. Lošák ryšavý se podobá lošáku zprohýbanému. Liší se drobnějšími plodnicemi a výrazně žlutooranžovým až oranžovohnědým kloboukem. Ostny obvykle sbíhají na třeň. Lošák ryšavý roste hojně zejména v mezofilních listnatých i jehličnatých lesích.
zpět do Jedlé