Bedla zardělá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Leucoagaricus leucothites

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od června až července do října. Klobouk bedly zardělé měří 30-90mm, je polokulovitý, vyklenutý až plochý, lysý, za sucha na okraji jemně šupinkatý. Zbarvený je bíle, bělavě, uprostřed někdy zašedle. Lupeny jsou volné, s malým límečkem, husté, zbarvené bíle, potom narůžověle. Třeň o rozměrech 40-80x7-15mm je válcovitý, na bázi rozšířený až hlízovitý, lysý, bíle zbarvený. Prsten je vytrvalý, pohyblivý, zbarvený bíle. Dužnina je bílá, neměnná, má příjemnou chuť i vůni.

Bedla zardělá roste hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se na pastvinách, v zahradách, parcích, na travnatých plochách a na polích. Podobná je bedla červenolupenná, která se liší zejména jemně zrnitým, tmavším kloboukem a jinými cystidami.

zpět do Jedlé