Hnojník inkoustový

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Coprinus atramentarius

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od května do listopadu. Klobouk hnojníku inkoustového je 35-100mm široký a 30-70mm vysoký, vejčitý, potom zvoncovitý. Je rýhovaný, ve stáří na okraji potrhaný a rozplývající se, jemně hnědavě šupinkatý na šedém, šedohnědavém až šedofialovém podkladě. Lupeny jsou úzce připojené, našedlé, potom purpurově hnědé až černé, v mládí s bělavě vločnatým ostřím. Třeň o rozměrech 40-175x8-15mm je válcovitý, někdy dole vřetenovitý, jemně vláknitý, bělavý, s prstenovitými zbytky vela nad bází.

Hnojník inkoustový roste hojně, většinou v trsech. Vyskytuje se v lese i mimo les v zahradách, parcích, při cestách, na polích a na loukách. Často roste na nitrofilních a synantropních stanovištích, vyrůstá ze zbytků rozloženého dřeva. Jedná se o jedlou houbu, ale v kombinaci s alkoholem vyvolává otravy. Podobný hnojník Romagnesiho má na klobouku a na dolní polovině třeně rezavé až oranžově hnědé šupiny a má menší výtrusy. Hnojník význačný má zase v mládí bíle vláknitý klobouk s černavým okrajem, hnojník hrotitý je širší, vyšší a má větší výtrusy.

zpět do Jedlé