Choroš oříš

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Polyporus umbellatus

Patří do skupiny nelupenatých, doba výskytu je od června do listopadu. Plodnice je až 500mm široká, složená z drobných kloboučků širokých 10-40mm. Kloboučky jsou kruhovité, uprostřed vmáčklé, jemně šupinkaté. Zbarvené jsou šedě až okrově hnědě. Třeň je mnohonásobně rozvětvený, bělavý až světle okrový. Rourky jsou sbíhavé, s 0,3-1mm velkými póry, zbarvenými bíle až světle okrově.

Choroš oříš roste nepříliš hojně v trsech paraziticky na bázi živých kmenů a potom i u pařezů listnatých stromů, především dubů a habrů, vzácněji i jiných dřevin. Vyskytuje se zejména v pahorkatinách. Plodnice často vyrůstají z černě zbarvených sklerocií ponořených v zemi.

zpět do Jedlé