Houževnatec tygrovaný

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Lentinus tigrinus

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od května do listopadu. Klobouk houževnatce tygrovaného měří 40-100mm, je zpravidla nálevkovitý, zbarvený bíle až bělavě. Pokrytý je černohnědými přitisklými vláknitými šupinkami. Lupeny jsou sbíhavé, se zubatým ostřím. Zbarvené jsou krémově až nažloutle. Třeň o rozměrech 30-50x4-8mm je válcovitý, často výstředný. Zbarvený je bělavě, směrem od báze šedohnědě šupinatý, v mládí s pomíjivým tenkoblanným prstencem.

Houževnatec tygrovaný roste nepříliš hojně, ve skupinách nebo v trsech, na kmenech a pařezech listnatých stromů. Hojný je pouze v lužních lesích na jižní Moravě. Jedná se o poměrně tuhou, nápadnou houbu, snadno poznatelnou podle nálevkovitého, černohnědě šupinkatého klobouku na bělavém podkladě.

zpět do Jedlé