Šťavnatka nádherná

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Hygrophorus speciosus

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od září do listopadu. Klobouk šťavnatky nádherné měří 15-60mm, je zprvu kuželovitý až zvoncovitý, potom vyklenutý až téměř plochý, slizký, zpravidla s hrbolkem. Je jemně oranžově vláknitý, uprostřed oranžově červený, hnědočervený, na okraji světlejší, žlutý až oranžově žlutý. Lupeny jsou sbíhavé, řídké, zbarvené krémově až nažloutle. Třeň o rozměrech 40-100x3-12mm je válcovitý, na bázi lehce tlustší, nažloutlý až zlatožlutý, jen na vrcholu bělavý, se sliznatým prstencem.

Šťavnatka nádherná roste vzácně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se pouze pod modříny. Podobná je šťavnatka modřínová, která se liší především mírně slizkým kloboukem, zbarveným citronově až slámově žlutě.

zpět do Jedlé