Šťavnatka slizoprstenná

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Hygrophorus ligatus

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od září do listopadu. Klobouk šťavnatky slizoprstenné měří 25-100mm, je polokulovitý, široce kuželovitý až vyklenutý, podvinutý, velice slizký. Zbarvený je na středu žlutě až žlutě okrově, na okraji vybledávající až do krémova. Lupeny jsou široce připojené až sbíhavé, řídké, nízké, krémové. Třeň o rozměrech 40-100x8-20mm je válcovitý, na bázi zahrocený, velice slizký. Zbarvený je bělavě až slámově žlutě, s výrazným slizovitým prstencem.

Šťavnatka slizoprstenná roste poměrně vzácně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se v borových lesích, méně častěji také pod listnatými stromy, zejména buky, od pahorkatin až vysoko do hor. Jedná se o těžko zaměnitelný druh.

zpět do Jedlé