Šťavnatka hnědobílá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Hygrophorus latitabundus

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od září do listopadu. Klobouk šťavnatky hnědobílé měří 45-120mm, je polokulovitý, vyklenutý až nakonec plochý s vmáčklým středem, slizký. Zbarvený je šedohnědě až rezavě hnědě, zpravidla s olivovým nádechem, nejtmavší je uprostřed. Lupeny jsou široce připojené až sbíhavé, řídké, zbarvené bíle až krémově. Třeň o rozměrech 50-120x10-45mm je válcovitý až vřetenovitý, na bázi zahrocený, slizký. Zbarvený je bělavě, na bázi hnědavě až žlutohnědě, s pomíjivým slizovitým prstencem. Dužnina s vysokou specifickou hmotností je bělavá.

Šťavnatka hnědobílá roste poměrně vzácně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se pod borovicemi na vápencových půdách. Podobná je šťavnatka dvoubarvá, která je však menší a méně masitá, méně slizká. Roste jen pod listnatými stromy.

zpět do Jedlé