Šťavnatka buková

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Hygrophorus penarius

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od července do října. Klobouk šťavnatky bukové měří 40-100mm, je polokulovitý až vyklenutý, potom až plochý a obvykle zprohýbaný, pouze mírně slizký. Uprostřed je zbarvený světle okrově, na okraji bělavě nebo slonovinově bíle. Lupeny jsou krátce sbíhavé, řídké, úzké, zbarvené bíle až krémově. Třeň o rozměrech 30-80x10-20mm je válcovitý nebo kuželovitý, jemně vločkatý, mírně slizký. Zbarvený je bíle až krémově.

Šťavnatka buková roste nepříliš hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se v listnatých a smíšených lesích zejména pod buky, vzácněji také pod duby, především na vápencových půdách. Jako odlišná forma se někdy zařazuje drobnější houba s kloboukem v mládí mírně chlupatým, bílým, ve stáří jen uprostřed s okrovým nádechem a s menšími výtrusy. Roste v kyselých bučinách. Podobná šťavnatka Karstenova se vyskytuje v horských smrčinách, vzácně i v bučinách, má světle oranžové lupeny.

zpět do Jedlé