Voskovka krvavá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Hygrocybe miniata

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od září do listopadu. Klobouk voskovky krvavé měří 5-50mm, je polokulovitý, vyklenutý až plochý, suchý, jemně šupinkatý, uprostřed až plstnatý. Zbarvený je šarlatově až oranžově červeně, na okraji bývá často nažloutlý. Lupeny jsou široce připojené, někdy zoubkem sbíhavé, zbarvené červenavě, později žlutavě se světlejším ostřím. Třeň o rozměrech 20-50x2-5mm je válcovitý, potom bočně stlačený, suchý. Je zbarvený stejně jako klobouk.

Voskovka krvavá roste poměrně hojně, zpravidla ve skupinách, někdy v malých trsech. Vyskytuje se na trávnících, loukách a ve světlých travnatých lesích, nejčastěji na kyselých půdách. Vzhledem k malým rozměrům a křehkosti nemá praktický význam. Podobná voskovka vápnomilná roste na podobných stanovištích, ale na půdách bohatých na vápenec.

zpět do Jedlé