Strmělka veliká

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Clitocybe geotropa

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od července do listopadu. Klobouk strmělky veliké měří 50-200mm, v mládí je kuželovitý, potom nálevkovitý, obvykle s hrbolkem uprostřed, na okraji podvinutý. Zbarvený je okrově hnědě až krémově. Lupeny jsou sbíhavé, zbarvené béžově až špinavě bělavě. Třeň o rozměrech 60-200x10-30mm je válcovitý nebo mírně kyjovitý, jemně bíle vláknitý. Zbarvený je bíle až krémově. Dužnina má výraznou sladkou, někdy kyanidovou vůni.

Strmělka veliká roste nepříliš hojně, obvykle ve skupinách nebo v kruzích. Vyskytuje se v listnatých, vzácně i v jehličnatých lesích na travnatých místech, na pasekách a pastvinách, zejména na živnějších půdách, často v lužních lesích. Jedná se o dobře poznatelný druh podle pravidelných plodnic.

zpět do Jedlé