Václavka smrková

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Armillaria ostoyae

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od září do listopadu. Klobouk václavky smrkové měří 35-100mm, je vyklenutý až plochý, s výraznými, obvykle kuželovitými, vytrvávajícími šupinami, zbarvenými tmavohnědě až černohnědě, na fialově hnědém až červenohnědém podkladě. Lupeny jsou bílé až světle červené, ve stáří červenohnědě skvrnité. Třeň o rozměrech 60-150x5-25mm je válcovitý až kyjovitý, na vrcholu bělavý, níž potom červenohnědý až černohnědý. Je zdobený zbytky bělavého vela s hnědými vločkami. Prsten je vatovitý, tlustý, zbavený bíle. Má dvě ostří s tmavohnědými vločkami.

Václavka smrková roste velmi hojně, obvykle v trsech, na živých i odumřelých kmenech a pařezech jehličnatých stromů, zejména smrků, vzácně i na listnatých stromech.

zpět do Jedlé