Špička česneková

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Marasmius scorodonius

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od června do listopadu. Klobouk špičky česnekové měří 10-30mm, je polokulovitý až plochý, zbarvený hnědě až okrově hnědě. Lupeny jsou bílé. Třeň o rozměrech 20-60x0,5-1,5mm je válcovitý, lysý, lesklý. Zbarvený je červenohnědě až oranžově hnědě, na bázi až tmavohnědě.

Špička česneková roste hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se na rozkládajícícm se dřevě a kůře jehličnatých i listnatých stromů, na opadaném listí a jehličí v lesích nebo na zbytcích trav na otevřených travnatých místech.

Špička česneková je jedlá pouze v menším množství.

zpět do Jedlé