Rudoušek uťatý

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Rhodocybe gemina

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od června do listopadu. Klobouk rudouška uťatého měří 40-100mm, je vyklenutý, brzy plochý až uprostřed vmáčklý, na okraji dlouho podvinutý, často zvlněný, lysý. Zbarvený je plavě okrově až hnědě. Lupeny jsou široce připojené až krátce sbíhající, krémové až nahnědlé. Třeň o rozměrech 30-70x10-20mm je válcovitý, na vrcholu pomoučený, vláknitý. Zbarvený je bělavě až nahnědle. Dužnina má violkově kořenitou vůni.

Rudoušek uťatý roste nepříliš hojně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se v jehličnatých lesích, vzácněji také pod listnatými stromy. Častější je v teplejších oblastech.

zpět do Jedlé