Slizobedla lesklá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Limacella illinita

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od srpna do října. Klobouk slizobedly lesklé měří 20-80mm, je zvoncovitý, vyklenutý až plochý, zpravidla s hrbolkem, za vlhka se silnou vrstvou slizu, lesklý. Zbarvený je bíle, okrově hnědě až šedě, někdy se světle okrovým středem. Lupeny jsou volné, husté, zbarvené bíle. Třeň o rozměrech 50-80x5-10mm je válcovitý, na bázi trochu ztlustlý, bez hlízy, slizký. Zbarvený je bělavě až světle okrově. Dužnina má moučnou chuť i vůni.

Slizobedla lesklá roste poměrně vzácně, jednotlivě nebo ve skupinách. Vyskytuje se v listnatých i jehličnatých lesích v trávě a humusu. Roste od nížin až do pahorkatin. Pro kuchyni nemá tento druh houby žádný význam vzhledem k malé masitosti a slizkosti.

zpět do Jedlé