Pečárka vlnatá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Agaricus lanipes

Patří do skupiny lupenatých, doba výskytu je od září do října. Klobouk pečárky vlnaté měří 50-100mm, je polokulovitý až vyklenutý, uprostřed často trochu vmáčklý, zpočátku hladký. Zbarvený je čokoládově hnědě, potom kromě středu je na bělavém podkladě hnědě vláknitý až vláknitě šupinatý. Lupeny jsou volné, bledé, světle červené až černohnědé, se světlejším ostřím. Třeň o rozměrech 40-80x20-35mm je kyjovitý, s výrazně hlízovitou bází. Zbarvený je bělavě až nahnědle, je vláknitý, v dolní části hnědě vláknitě šupinatý, často s jednou až dvěma hnědými prstenovitými zónami, na bázi s tlustým kořínkem. Prsten je blanitý, shora rýhovaný, naspodu hnědě vločkatý. Dužnina je bělavá, na řezu mírně růžovějící. Má mírnou chuť a houbovou vůni.

Pečárka vlnatá roste poměrně vzácně, často ve skupinách, pod duby, buky, jasany a jilmy, vzácněji také pod jinými stromy v parcích nebo v listnatých lesích. Velmi vzácně roste i pod jehličnatými stromy.

zpět do Jedlé