Ústřice olympia

Jedná se o původně místní druh ústřic na západním pobřeží Ameriky. Populace těchto ústřic byly v důsledku intenzivního výlovu a znečištění moře natolik zdecimovány, že bylo ohroženo přežití druhu. Dnes probíhají pokusy zvýšit stavy populací ústřic olympia v zátoce Puget Sound a také kultivovat tento druh v umělých chovech.

Ústřice olympia patří ke stejnému rodu jako ústřice jedlá, podobá se jí i tvarem. Schránky mají okrouhlý, plochá tvar, povrch je mírně šupinatý. Tyto ústřice rostou pomalu, dorůstají do délky jen asi 5cm.

Cena ústřic tohoto druhu je vysoká, maso je velmi chutné. Nejčastější způsob konzumace je zasyrova.