Návka obrovská

zpět do Měkkýši

Je rozšířená podél tichomořského pobřeží Ameriky, zdržuje se v úsecích s písčitým dnem v pásmu přílivu a odlivu.

Lastury návky obrovské jsou výrazně rýhované, při pohledu zepředu působí až pravoúhle. Schránka je světlá, pokrytá hnědým periostrakem.

Maso návek obrovských se zpravidla vaří v lasturách nebo vyloupané. Je vhodné na přípravu hustých polévek.

zpět do Měkkýši