Deska na řezání masa

Je to deska umístěná v řezačce na maso, kterou se maso protlačuje. V řezačce jsou kotouče různých průměrů s různě velkými otvory. Maso se rozmělní tím jemněji, čím menší jsou otvory.