Hadovka smrdutá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Phallus impudicus

Hadovka smrdutá je nápadná v mládí kulovitými nebo mírně vejčitými vajíčky o rozměrech 40-60x30-50mm, která jsou bílá až bělavá, na bázi s provázkovitým podhoubím, na řezu pod povrchem s nápadnou slizovitou vrstvou, takže každé vajíčko je na dotyk měkké. V dospělosti z něj vyrůstá 100-200mm dlouhý a 25-45mm tlustý bílý pórovitý nosič s nasazeným jamkatým kloboukem. Klobouk je pokrytý zeleným teřichem, páchnoucím mršinou. Po okapání je klobouk bělavý s mírným zápachem. Na vrcholu klobouku je malý terčík. Z vajíčka zůstává na bázi nosiče pochva.

Hadovka smrdutá roste velmi hojně jednotlivě, ale často také ve velkých skupinách, na zemi zpravidla v listnatých lesích, zřídka i v jehličnatých lesích a v parcích. V mládí, jako vajíčko, je jedlá, má v té době ředkvový pach. Později je nepoživatelná. Forma hadovky s vyčnívajícím síťovitým velem pod kloboukem se nazývá hadovka smrdutá závojová.

zpět do Jedlé