Pýchavka obecná

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Lycoperdon perlatum

Patří do skupiny břichatkovitých, doba výskytu je od června do listopadu. Pýchavka obecná vytváří plodnice o rozměrech 30-80x20-60mm. Jsou v mládí bělavé, potom světle žlutohnědé až olivově hnědé, rozdělené na kulovitý až mírně zploštělý teřich, ztenčující se do válcovitého třeně. Na povrchu je pýchavka obecná pokryta velkými tuhými kuželovitými bradavkami, které po opadání zanechávají zřetelné areoly. Mezi bradavkami jsou četné drobné ostny. Ve zralosti se plodnice na vrcholu otevírá malým otvorem. Teřich je v mládí bílý, potom olivově hnědý. Sterilní pletivo v třeni má velké komůrky.

Pýchavka obecná roste velmi hojně, obvykle ve skupinách, v jehličnatých i listnatých lesích, na pasekách, u cest a na pastvinách. Zřídka roste také na tlejících kmenech a pařezech. Jedná se o proměnlivou houbu, ale dobrým určovacím znakem je přítomnost areol po opadlých ostnech na starších plodnicích.

zpět do Jedlé