Pýchavka čokoládová

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Lycoperdon molle

Patří do skupiny břichatkovitých, doba výskytu je od června do listopadu. Plodnice o rozměrech 20-50x10-50mm jsou káčovité až hruškovité, s jemnými, až 1,5mm dlouhými šedohnědými ostny, promíchanými se zrníčky. Zbarvené jsou krémově až světle hnědě. Teřich je olivově hnědý, jen s málo vyvinutým sloupkem. Sterilní báze je výrazná, komůrkatá, v mládí bílá, potom hnědá s fialovým nádechem.

Pýchavka čokoládová roste poměrně hojně, jednotlivě nebo častěji v menších skupinách, v listnatých i jehličnatých lesích. Vzácněji roste na otevřených místech, vyhýbá se kyselým půdám. Od podobných druhů pýchavky klamné a pýchavky hnědopurpurové se liší čokoládově hnědým výtrusným prachem, jen ojedinělými, substrátem nespojenými kořínky na bázi plodnice a dlouho vytrvávajícími ostny promíchanými se zrníčky.

zpět do Jedlé