Ostrorep obrovský

zpět do Mořské plody

Ostrorep obrovský patří do třídy hrotnatců. Je rozšířený v Indopacifiku od Japonska po Indonésii. Zdržuje se na mořském dně v mělkých pobřežních pásmech. Potravu hledá v bahně, živí se červy a měkkýši. Po dně se ostrorep obrovský posouvá kráčivými pohyby, umí také plavat.

Ostrorepi jsou příbuznými pavoukovců, mají bizarní vzhled. Pod hladkou hlavohrudí je pět párů kráčivých nohou – přední čtyři jsou vybaveny klepety, na pátém páru jsou vějířovité plovací ploutve. Složené oči se nacházejí po stranách krunýře, chrání je vyklenuté štítky.

Ostrorepi se konzumují především ve východoasijských zemích. Maso se vaří v polévkách, za delikatesu se považují vajíčka a játra ostrorepů.

zpět do Mořské plody