Prášivka šedivá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Bovista plumbea

Patří do skupiny břichatkovitých, doba výskytu je od června do října. Plodnice jsou 10-40mm široké, kulovité, přisedlé, V mládí jsou zbarvené bíle, později se vnější okrovka v kusech odlupuje a je viditelná šedá, modrošedá, zpravidla nelesklá vnitřní okrovka, otevírající se nepravidelným otvorem ne temeni. Otvor je velký, měří 5-10mm.

Prášivka šedivá roste poměrně hojně, jednotlivě, ale většinou ve skupinách, na trávnících, pastvinách a podél cest. Vyskytuje se zejména na sušších místehc, je dost nitrofilní. Ve stáří je nápadná olivově šedým zbarvením.

zpět do Jedlé