Prášivka černavá

zpět do Jedlé
  • Latinsky: Bovista nigrescens

Patří do skupiny břichatkovitých, doba výskytu je od června do října. Prášivka černavá je podobná prášivce šedivé, má však o trochu větší plodnice, široké 20-60mm. Po odpadnutí vnější okrovky je zralá vnitřní okrovka obvykle lesklá, černohnědá až černá, s černohnědým, později olivově hnědým teřichem.

Prášivka černavá roste poměrně hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, na pastvinách, na loukách, na cestách a podél nich. Méně často se vyskytuje také v lesích, zejména ve vyšších polohách. Je nitrofilní, dobře snáší i hnojené louky.

zpět do Jedlé