Kanic půlměsíční

  • Latinsky: Variola louti

Je rozšířený od Rudého moře až po jižní Tichomoří. Dováží se i do Evropy, objevuje se zde zpravidla pod francouzským názvem croissant. Patří k dobrým konzumním rybám.

Maso kanice půlměsíčního je vhodné na všechny způsoby úpravy.