Kranas Torpedo scad

  • Latinsky: Megalaspis cordyla

Vyskytuje se u pobřeží východní a jižní Afriky a v Indopacifiku. Charakteristickým znakem je torpédovitý tvar těla. Ryby mají malé ploutve za druhou hřbetní a za řitní ploutví a tmavou skvrnu na skřelích.

Maso je vhodné na všechny způsoby tepelné úpravy.