Platušice levooká velkošupinatá

  • Latinsky: Citharus linguatula

Je rozšířená od Portugalska po Angolu a ve Středozemním moři. Živí se drobnými korýši, žije v hloubkách do 300m.

Platušice levooká velkošupinatá se na trzích s rybami prodává jen málokdy. Maso je vhodné ke smažení.