Platýs velký

  • Latinsky: Pleuronectes platessa

Je rozšířený od Islandu až po západní Středomoří. V oblasti rozšíření je z komerčního hlediska nejdůležitějším platýsem. Žije v mělkých úsecích do hloubky asi 100m.

Od příbuzných druhů se platýs velký odlišuje vysokohřbetým tělem, hladkou kůží a červenými tečkami na hnědé oční straně. Na hlavě a na předním konci postranní čáry mají ryby několik dermálních kostí, které leží těsně pod kůží. Platýs velký dorůstá do délky max. 1m, většinou měří 35-45cm.

Maso je bílé, křehké. Nejlépe chutná zejména v květnu, kdy se platýsi přesouvají k trdlištím u pobřeží. Vhodným způsobem tepelné úpravy je smažení.